Mestscheider

Mestscheiding in een vaste en vloeibare fractie is de oplossing voor de mestverwerking in de landbouw. SEPCOM® is speciaal ontwikkeld voor de verwerking van dierlijke mest en is eenvoudig, betrouwbaar, efficiënt en een voordelig systeem.

Mestverwerking heeft grote voordelen op het gebied van transport, opslag, mineralenafvoer en energiebesparing.

Vloeibare fractie

  • Door de mestscheiding heeft de vloeibare fractie een hoog percentage direct opneembare stikstof.

Vaste fractie

  • Stapelbaar
  • Bevat veel fosfaten
  • Hoogwaardige meststof
  • Uitermate geschikt voor biogasinstallaties
  • Zeer geschikt als tuinbemesting
  • Kan in een gesloten ruimte opgeslagen worden

Door de vaste fractie uit de mest te scheiden kan deze buiten de mestkelder worden opgeslagen, ingekuild, en worden bewaard tot het uitgereden kan worden. Omdat de vaste fractie meer fosfaat bevat, kan het interessant zijn deze uit te rijden op percelen die hier baat bij hebben. Ook is de vaste fractie zéér geschikt voor gebruik buiten het eigen bedrijf.

Sitemap | Smit en van Dronkelaar